logo
 

‘Reiziger, er is geen weg, de weg maak je zelf, door te gaan.’
 
 
Gaan in vertrouwen! Een kwestie van doen!
 
Dat is waar het in mijn werk met mensen om draait. Mijn clienten en cursisten de mogelijkheid bieden vol vertrouwen stappen te nemen in leven en werk.
 
Elk handelen en niet-handelen is een keuze en heeft gevolgen. Door middel van gesprekken, groepsactiviteiten en/of trainingen richt ik me met jou/jullie op bewustwording van gedrag en valkuilen en manieren waarop je effectiever en vrijer kunt handelen. Met vertrouwen keuzes maken in je leven, je werk en/of je loopbaan betekent dat je met een ‘volwassen’ houding  verantwoordelijkheid neemt. En vervolgens de consquenties van deze keuzes moedig draagt.
 
Ik zal een liefdevol oor, een heldere spiegel, een advocaat van de duivel, een steen des aanstoots voor je zijn, zodat je vol vertrouwen gaat voor wat je wenst! Voor meer info over achtergronden, ervaringen en klanten verwijs ik naar mijn linked-in pagina.